Ξάρτια – Μαντάρια – Σκότες

Η "Kafetzidakis sails" κατασκευάζει ξάρτια για κάθε είδους σκάφος και κατάρτι, με ανοξείδωτα συρματόσχοινα ή rod, με κατάλληλα άκρα και πρεσάρισμα με ειδική πρέσα.


Τα συρματόσχοινα και άκρα προέρχονται από Αγγλία, Γερμανία και Σουηδία.


Η "Kafetzidakis sails" μπορεί να προμηθεύσει κάθε σκάφος και κατάρτι με σχοινιά για μαντάρια, σκότες και άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας αποσπαστήρες και γάσες, όπου είναι απαραίτητο.

Τα σχοινιά προέρχονται από την εταιρεία English Braids της Αγγλίας και άλλες, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.